Sanctiebeleid


MOP past te allen tijde het principe van hoor en wederhoor toe. Voor het DWF geldt dat de beklaagde op het formulier zijn/haar wederhoor aangeeft dan wel eigen initiatief contact opneemt om bij de tuchtcommissie om de beschreven situatie nader te verklaren.

1.  In het geval van een kaart geel of rood. Deze melding komt binnen via de KNHB: boete geel is € 15,- en boete rood is € 45,-.
2. 
Een klacht op DWF: er wordt door de tegenpartij een melding gemaakt van onbehoorlijk gedrag - boete € 50,-.
3. 
Bij een klacht of een melding dat via de VCP én afhankelijk van het soort melding of klacht kan de desbetreffende functionaris een sanctie opleggen, afhankelijk van de ernst:
a. berisping
b. officiële waarschuwing
c. schorsing 1 wedstrijd
d. schorsing meerdere wedstrijden
e. beëindigen lidmaatschap
4.
Bij herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag, afhankelijk van de ernst:
a. berisping
b. officiële waarschuwing
c. schorsing 1 wedstrijd
d. schorsing meerdere wedstrijden
e. beëindigen lidmaatschap