Clubinfo Missie


Identiteit MOP (Wie zijn wij?)
• Vughtse Mixed Hockey & Cricket Club MOP is een gezellige club met een rijke historie
• MOP (ver)bindt leden en oud-leden, ouders, vrijwilligers, sponsoren en de Vughtse maatschappij. Zij allen staan centraal binnen MOP
• MOP hockeyt met plezier, met ambitie en met respect voor elkaar
• MOP stimuleert haar jeugdleden om hun talenten te ontwikkelen
• MOP biedt volop ruimte voor senioren om -zowel met ambitie als met plezier- te hockeyen en te ontmoeten

Missie MOP (Wat doen wij?)
Door middel van hockey, plezier en gezelligheid voorziet MOP in de sportieve, sociale en maatschappelijke behoeften van haar leden en oud-leden, ouders, vrijwilligers, sponsoren en van haar maatschappelijke omgeving

Ambitie MOP (Wat willen wij?)
• MOP biedt haar jeugdleden de beste hockey opleiding en (duurzame) faciliteiten
• MOP streeft naar een gezonde balans en verbinding tussen haar jeugd- en senior leden
• MOP staat open voor de ontwikkelingen en vernieuwingen in het hockey en gaat hierin actief mee met de tijd 
• MOP staat met beide benen in de Vughtse maatschappij en heeft continu oog voor haar (maatschappelijke) omgeving
• MOP geeft sponsoren professionele aandacht en onderhoudt een optimale partner samenwerking
• MOP weet zijn (ouders van) leden en vrijwilligers te betrekken en staat voortdurend met hen in verbinding
• MOP blijft een gezonde financiële club vanuit een onafhankelijke positie