Missie


Vughtse Mixed Hockey & Cricket Club MOP is een gezellige familieclub, waar met plezier en respect wordt gehockeyd, talent de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen en waar onze onafhankelijkheid en continuïteit gewaarborgd blijft.