Gedragscode


Duurzame vereniging is een veilige vereniging

Als club willen we een sfeer en omgeving bieden waarin sociale veiligheid van iedereen gewaarborgd wordt én ook zo wordt ervaren. We kennen al vele jaren gedragsregels voor spelers, trainers, coaches, managers en spelbegeleiders, we brengen ze zo vernieuwde aandacht. De essentie: we gaan respectvol om met elkaar, we zijn open en positief, we zorgen voor een veilige omgeving en we tasten niemand in zijn waarde aan.

Dat doen wij door een aantal zaken aan te bieden, te weten:
1. Gedragscode
2. Gedragsregels
3. Aannamebeleid
4. Melding of klacht bij grensoverschrijdend gedrag
5. VCP – vetrouwenscontactpersoon
6. Pestprotocol
7. Sanctiebeleid
8. Privacy Verklaring
9. Richtlijnen Social Media en Gebruik


Gedragscode

MOP is een familieclub

Om dit clubkarakter te bewaken hebben we een gedragscode opgesteld.
Onze code maakt duidelijk welk gedrag wij graag op en rond het hockeyveld zien.
De gedragscode geldt voor iedereen: voor spelers, voor toeschouwers, voor trainers en coaches, voor teammanagers, voor scheidsrechters en voor alle anderen op MOP.
Neem de tijd om de code te lezen, leef ‘m na en schroom niet anderen er op zo nodig aan te spreken. Zo werken we samen aan een club waar iedereen zich thuis voelt!
High five van MOP – ook te vinden langs de velden, clubhuis, entree club: