Aannamebeleid en VOG


Als vereniging vinden wij het belangrijk welke personen wij aannemen. Ons aannamebeleid bestaat uit de volgende onderdelen, die hieronder nader worden toegelicht.
a) Referenties nagaan
b) Verklaring Omtrent Gedrag
c) Gedragsregels

a) Referenties nagaan
Voordat nieuwe coaches, trainers, managers en vrijwilligers een functie gaan vervullen binnen HCN, vindt er een intakegesprek plaats en worden – indien aanwezig – referenties gecheckt bij de vereniging waar hij of zij vandaan komt. Op deze manier wordt nagegaan of er iets is voorgevallen waardoor hij of zij daar is weggegaan. Dit kan namelijk ook iets kleins zijn, wat niet tot veroordeling of een aantekening heeft geleid, maar wat wel belangrijk is om te weten.

b) Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Voor vrijwilligers met een vrijwilligerscontract (trainer/coaches) en betaalde krachten ouder dan 18 jaar en die binnen HCN een functie vervullen waarbij zij betrokken zijn bij en/of werken met minderjarigen en/of (verstandelijk) gehandicapten, zal een VOG aangevraagd worden. Op deze manier wordt zoveel mogelijk uitgesloten dat gedragingen van een persoon in het verleden een probleem vormen voor de toekomst.

c) De gedragsregels van MOP zijn van toepassing, klik hier