vmhccmop_algemene_informatie

1Statuten VMH&CC MOP. Voor inzage klik hier

 

De missie van het bestuur van MOP voor de periode 2013-2015

 

Wij zijn een gezellige familieclub, waar met plezier en respect wordt gehockeyd, talent de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen en waar onze onafhankelijkheid en continuïteit gewaarborgd blijft.

 

 

1.     Wij zijn een gezellige familieclub, waar met plezier en respect wordt gehockeyd 

·      Driekwart van onze ruim 1100 leden bestaat uit jeugd. Wij hebben daarmee veel kinderen en hun ouders als lid/vrijwilliger. Gezien de populariteit van jeugdhockey, zal dit ook de komende jaren zo blijven en dit ondersteunen is daarmee een belangrijke prioriteit voor het bestuur.

·      Het aantal senior leden neemt af, maar het bestuur vindt het voor een evenwichtige ontwikkeling van het ledental belangrijk dat deze trend wordt gekeerd. Het is daarom een doelstelling om seniorenhockey weer aantrekkelijker te maken.

·      De accommodaties van MOP zijn van hoog niveau. Het bestuur zal waarborgen dat dit op langere termijn zo blijft en dat ons clubhuis –spil voor een gezellige club– een grand café kan zijn voor haar leden en gasten. De faciliteiten zijn op onderdelen gedateerd en het bestuur zal een programma opstellen om een verbetering door te voeren. 

·      Hockeyen, fluiten en aanmoedigen doe je voor je plezier. Toch wordt soms ook in en rond het hockeyveld de sfeer verpest. Het bestuur wil dit zoveel als mogelijk voorkomen en zal daarom met een programma aandacht vragen door spelregels aan te scherpen en respectvol gedrag te stimuleren.

·      Een goede communicatie over wat er rond de club gebeurt en het organiseren van evenementen buiten de hockeycompetitie om (toernooien, feesten), draagt bij aan het doel om een gezellige en veilige familieclub te zijn, elkaar te leren kennen en plezier te hebben. Het bestuur wil hier de komende jaren extra aandacht aan geven.
  

2.    Wij zorgen dat talent bij MOP de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen

·      Ieder MOP-lid heeft aanspraak  op goede kwaliteit training en de kans om te spelen in een elftal dat past bij zijn of haar kwaliteiten. Het bestuur wil de kwaliteit en organisatie van trainingen verbeteren.

·      Voor spelers die bovengemiddeld talent hebben, biedt MOP een intensiever trainingsprogramma aan in de 1e lijns teams. Het bestuur maakt hier extra middelen voor vrij en zal waar nodig de extra kosten in de contributie tot uiting brengen

·      MOP heeft als ambitie om het 1e team van Dames en Heren op het niveau van minimaal de overgangsklasse te laten spelen.  Ook de komende 2 seizoenen wil het bestuur bovendien Dames 1 met middelen ondersteunen om in de hoofdklasse te spelen. Gezien de financiële risico’s van hoofdklasse hockey, vindt het bestuur slechts één team op dit niveau verantwoord. Bovendien dient deze ambitie door specifieke sponsorgelden te worden gesteund.

 

3.    Wij waken over de onafhankelijkheid en continuïteit van MOP

·      De onafhankelijkheid van MOP wordt gewaarborgd als de financiën gezond blijven. Het bestuur zorgt daarom dat een stabiele financiële administratie wordt gevoerd, met jaarlijks een minimale positieve exploitatie  en waarbij lange termijn verplichtingen in de pas lopen met te verwachten opbrengsten. Het bestuur zal de financiële administratie dit seizoen professionaliseren en de afhankelijkheid van enkele personen beperken.

·      MOP zal de potentie van haar club voor sponsorinkomsten benutten, onder de voorwaarde dat deze bron van inkomen en de invloed van individuele sponsoren ondergeschikt blijft aan het clubbelang.  Omdat MOP beschikt over een succesvolle business club, heeft zij voor de langere termijn een platform voor het binden van bedrijven aan MOP.

·      De continuïteit van MOP wordt daarnaast gewaarborgd als sprake is van een breed gedragen vrijwilligersorganisatie. MOP mag zich gelukkig verheugen op een groot aantal  vrijwilligers. Om ‘vraag’ en ‘aanbod’ goed in evenwicht te houden en tijdig nieuwe instroom te krijgen, zal het bestuur extra aandacht geven aan een programma om geïnteresseerde ‘nieuwe’ ouders-leden beter en sneller inzicht te geven in de behoeften en mogelijkheden van de club.

Het Bestuur, april 2013


 

Hoofdsponsoren

SPONSORVOUCHERS