Inschrijfformulier


Inschrijving
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
Familienaam
   
ÓÓK MOP draait op vrijwilligers.
  Gelieve aan te geven bij welke activiteit wij u kunnen benaderen als vrijwilliger, nu of in de toekomst. Het invullen is niet vrijblijvend en maakt wezenlijk onderdeel uit van de aanmelding van u of uw kind.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Financiële ondersteuning
  Hier kunt u aangeven of u geïnteresseerd bent, nu of in de toekomst, de club financieel of in natura te willen ondersteunen of te willen sponsoren. MOP zal in dat geval contact opnemen om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.

 
   
   
Informatie m.b.t. aanmelding jeugdlid
  Onderstaande vragen hoeven alleen ingevuld te worden indien het hier de aanmelding van een jeugdlid betreft.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Trimhockey
   
Vrijwillige ondersteuning
   
   
Akkoordverklaring
  Door hier ja in te vullen verklaar je:
- Dat je (of je kind) toegelaten wil worden als lid van de VMH&CC MOP
- Kennis te hebben genomen van de Statuten en het Club Reglement (zie Clubinfo)
- Dat je begrijpt dat je hiermee ook onder het (tucht-)recht van MOP en de KNHB valt
- Dit formulier naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben ingevuld
- De informatie op voorgaande pagina's aandachtig doorgelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan
- Kennis genomen te hebben en akkoord te gaan met de aan het lidmaatschap gestelde voorwaarden
- Hierbij toestemming te geven voor automatische incasso (uitzondering: Kabouters betalen rechtstreeks aan HockeyWerkt)
- Akkoord te zijn met de verwerking van de persoonsgegevens conform onze Privacyverklaring (zie Clubinfo)
- Akkoord te zijn met publicatie van foto's en filmpjes volgens het beeldrecht in de Privacyverklaring (zie Clubinfo)

 
   
Akkoordverklaring vrijwilliger
  Door hier ja in te vullen verklaar je:
- Dat je toegelaten wil worden als vrijwilliger van de VMH&CC MOP
- Kennis te hebben genomen van de Statuten en het Club Reglement (zie Clubinfo)
- Dat je begrijpt dat je hiermee ook onder het (tucht-)recht van MOP en de KNHB valt
- Dit formulier naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben ingevuld
- De informatie op voorgaande pagina's aandachtig doorgelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan
- Akkoord te zijn met de verwerking van de persoonsgegevens conform onze Privacyverklaring (zie Clubinfo)
- Akkoord te zijn met publicatie van foto's en filmpjes volgens het beeldrecht in de Privacyverklaring (zie Clubinfo)

 
   

Hoofdsponsoren