Nieuws ma
29-5
2023

Voortgang Jeugdplan eerste jaar

Voortgang Jeugdplan eerste jaar

Zoals jullie weten zijn we bezig om het jeugdplan te implementeren en in de werkwijze van de club te integreren. Er gaat veel goed, en we blijven verbeteren op basis van de ervaringen met het plan. Vanuit plezier potentieel ontwikkelen waarna prestatie volgt. Een goede (hockey)opleiding en mooie tijd op onze club is het doel van ons plan.
Kortom de drie P’s van MOP:Plezier,Potentieel &Prestatie.

Opleiding: coach de coach en train de trainer!

We hebben geïnvesteerd in de hockeyopleiding. Trainers op het veld onder begeleiding van de senior staf om te leren hoe je een goede training geeft. Begeleiding tijdens de trainingen zelf en duidelijke instructie vooraf waarop getraind wordt. Een inspirerende kick-off sessie, masterclass en twee succesvolle coach de coach avonden waarbij o.a. Mark Dekker (de coach van Dames 1 en NED U15 KNHB) de coaches meenam in ‘hoe coach je nou je team vanuit spelprincipes’. Daarnaast heeft een tiental coaches de HT1 (hockeytraining 1) opleiding van de KNHB succesvol afgerond. Het komende seizoen start de volgende fase van de implementatie. We zetten meer vaste lijntrainers in, die het overzicht over een lijn hebben en de kinderen en trainers begeleiden. We starten met de hockey academie om zo onze werkwijze nog beter binnen MOP te verankeren. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen en hebben er zin in.

Teamindeling

Onderlinge (sociale) verbinding verhoogt spelplezier. Uit onderzoek is gebleken dat bij kinderen tot 14 jaar inzet en motivatie een sterkere bindingsfactor is dan hockey skills. Inzet en motivatie zijn dan ook het leidende indelingscriterium. Sporten met je leeftijdsgenoten vergroot sociale verbinding en een veilige sportomgeving. We hebben daarom het principe van de jaarlijnen geïntroduceerd, waarbij de eerste en tweedejaars zoveel mogelijk met leeftijdgenoten spelen. We zien dat dit goed werkt, echter de uitzondering bevestigt de regel. In een aantal gevallen zien we dat de teamdynamiek in een aantal huidige teams niet tot dit resultaat leidt. Omdat spelplezier het doel is kijken we kritisch naar de samenstelling van de teams voor komend seizoen wat kan betekenen dat in specifieke gevallen van de jaarlijn kan worden afgeweken.

We staan in nauw contact met de hockeybond zodat bij het indelen van de teams in de competitiepoules de MOP teams in de juiste poules worden ingedeeld, rekening houdend met onze indelingscriteria.

Mocht je als manager of teamcoach feedback hebben, positief dan wel opbouwend, dan nodigen we je van harte uit je ervaring met ons te delen. Dat kan [email protected]. We geven graag samen vorm aan onze verenging want samen zijn we MOP.

(tekst ook als pdf in bijlage) Nieuws afbeelding Bijlage