Inschrijfformulier


Inschrijving
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
Familienaam
   
ÓÓK MOP draait op vrijwilligers.
 
Gelieve aan te geven bij welke activiteit wij u kunnen benaderen als vrijwilliger, nu of in de toekomst. Het invullen is niet vrijblijvend en maakt wezenlijk onderdeel uit van de aanmelding van u of uw kind.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Financiele ondersteuning
 
Hier kunt u aangeven of u bereidt bent, nu of in de toekomst, de club financieel te ondersteunen of te willen sponsoren.

 
   
   
Informatie m.b.t. aanmelding jeugdlid
 
Onderstaande vragen hoeven alleen ingevuld te worden indien het hier de aanmelding van een jeugdlid betreft.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Trimhockey
   
Akkoordverklaring
 
Door hier ja in te vullen verklaart u:
- Dat u (of uw kind) toegelaten wil worden als lid van de Vughtse Mixed Hockey & Cricketclub M.O.P.
- Kennis te hebben genomen van de statuten en het huishoudelijke reglement (www.hcmop.nl)
- Dit formulier naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben ingevuld
- De informatie op voorgaande pagina's aandachtig doorgelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan
- Kennis genomen te hebben en akkoord te gaan met de aan het lidmaatschap gestelde voorwaarden
- Hierbij toestemming te geven voor automatische incasso

 
   


Vrijwilligers gevraagd

Andere clubs
Clubprestaties
overall greengeelred
week greengeelred

overall: 14% |week: %

Nu online 115
Aantal leden 1124
Email bereik 99,8%
SMS bereik 68,1%