Hockey Arbitrage Arbitrageregels

We hanteren bij VMH&CC MOP de volgende regels:

1. Zorg ervoor dat je trots kunt zijn op MOP en op jezelf. Behandel iedereen met respect en gedraag je als een sportieve teamspeler, begeleider of toeschouwer.


2. Als coach geef je het goede voorbeeld met sportief gedrag naar de tegenstander en scheidsrechters. Je treedt corrigerend op als je spelers zich onsportief gedragen of zich niet aan het clubreglement houden.

3. Als toeschouwer ga je niet ‘mee-coachen’ of ‘meefluiten’. Aanmoedigen mag natuurlijk wel altijd.

4. Laat de scheidsrechter in zijn of haar waarde, ook als je het niet eens bent met de beslissing. Net als bij spelers is er bij scheidsrechters ook verschil in ervaring en in aanleg.

5. Je scheldt nooit: niet naar de scheidsrechter, niet naar de tegenstander, maar ook niet naar teamgenoten.

6. De regel om wedstrijden te fluiten hoort bij je lidmaatschap. Je fluitbeurten kom je dus na. Als je niet kunt, dan regel je via je teambegeleiding een geschikte vervanger, die de scheidsrechterscommissie hierover informeert. Maatregel bij afwezigheid zonder afmelding: twee extra wedstrijden fluiten en het betalen van de boete die de KNHB eventueel oplegt. Zie ook het Sanctiebeleid Arbitrage Junioren in ons
verenigingsarbitrageplan.

 
7. Junioren fluiten in principe geen wedstrijden van senioren, tenzij de scheidsrechterscommissie hiervoor toestemming heeft gegeven.

 
8. Als coach maak je voor de wedstrijd kennis met het bezoekende team en vul je in het digitale wedstrijdformulier (DWF) de spelerslijst in. Na de wedstrijd bedank je samen met de spelers de tegenpartij en de scheidsrechters en vul je het DWF in.

Alles over de spelregels

Op deze pagina van de KNHB vind je alle spelregels voor veld- en zaalhockey, spelregels voor de jongste jeugd (3-, 6- en 8-tallen), G-hockey en speciale afspraken voor clubscheidsrechters, CS+ en bondsscheidsrechters. Je vindt er ook allerlei video’s over spelregels en spelsituaties voor veldhockeyen zaalhockey.